PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE Marian Pastuszak spółka jawna
ul. Żwirki i Wigury 3, 74-200 Pyrzyce, NIP: 8531404585, KRS: 0000007805, REGON: 812000715

BIURO HANDLOWE:
ul. Gdańska 5, 70-660 Szczecin
  Telefon: 91 485 47 42
 Fax: 91 485 47 40
  Mail: biuro@paliwa-sj.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:
Marcin Gabinowski   Telefon kom.: 506 000 349
                                      Telefon: 91 485 47 49
                                      Mail: m.gabinowski@paliwa-sj.pl
LOGISTYKA:
Tomasz Tarasewicz   Telefon kom.: 506 000 298
                                   Telefon: 91 570 10 58
                                 /  Telefon/Fax: 91 485 47 49
                                   Mail: handel@paliwa-sj.pl